Za vrijeme sata, učitelj se nerijetko posluži terminima na Sanskrit jeziku. Radi lakšeg sporazumijevanja, korisno je naučiti često korištene izraze. Ako se radi o Ashtanga joga satu, vrlo vjerojatno će te za svaki položaj čuti i njegov sanskrt naziv.


Sanskrit je jedan od najstarijih jezika na svijetu. Ordinira iz indo-europske grupe te predstavlja temelj iz kojeg su proizašli mnogi drugi jezici. Iako mrtav jezik, Sanskrit se I dalje izučava.
Zanimljivost sanskrt jezika je što jedna riječ nudi više značenja. Zbog toga će te pronaći stare spise na sanskrtu protumačene različito. Primjer su prvi spisi o jogijskoj filozofiji – Patanđalijeve Sutre, rekordno prevedene diljem Istoka I Zapada, preko 100 različitih tumačenja!

Krenimo od naziva za kojeg ste sigurno čuli –NAMASTE!
Ovaj izraz možete čuti po ulicama u Indiji, ponegdje u jugoistočnoj Aziji, ali i pred kraj joga sata.
Nama – naklon, as – Ja, te – Ti, namaste doslovno znači ‘’klanjam ti se’’.
Izvođen je s dlanovima sklopljenim u centru, pored srčane chakre. Ta gestura se još zove Anjali Mudra.

ASANA jest naziv za jogijski položaj. Točnije asana je položaj tijela gdje je dah neometan, a postura stabilna i bezbolna. Na sanskrtu se asana prevodi kao ‘’sjedenje’’. Najpoznatija jogijska asana je Padmasana – sjedeći položaj ukrštenih nogu u lotus. Padmasana je poznati položaj za sjedeću, jogijsku praksu (meditacija, kontemplacija, vježbe daha i koncentracije).

VINYASA – označava stil joge, odnosno svjesno vezanje daha i pokreta. Vi – kretati se, nyasa – postaviti. Externi, tjelesni pokreti se vežu s internim aspektom daha. Pozdrav Suncu A odgovara punoj, tradicionalnoj verziji vinyase. Broji 9 pokreta, odnosno 9 vinyasi. Na satu Ashtange učitelj broji vinyase, što dalje označava svaki pokret van trajanja asane.

‘’Dođite na početak prostirke u SAMASTITIH..’’
Označuje početak prakse, trenutak sabranosti.. Samastitihi poziva na uravnoteženje, pokretanje daha, poravnanje, uzemljenje i aktivaciju bandhi. Kroz praksu možemo zaključiti da u svakom položaju ustvari tražimo Samastitihi.
Sama-ravno, uspravno, stitihi-stajati.

‘’DRISHTI na vrh nosa’’. Doslovan prijevod označava ‘’vid’’, dok u konceptu joge određuje fiksirani fokus, najčešće na malu točku na tijelu, u svrhu koncentracije na unutarnje. U praksi je najčešće korišten onaj na vrh nosa ili na točku između obrva. Drishti ne mora biti točka na tijelu, uglavnom pogled prati položaj tijela, tako da dristhi može biti okrenut gore ili kod rotacija, u stranu.

Energija koja nalazimo u okolišu, te koju udahom unosimo u vlastito tijelo, zove se PRANA. Kada usmjeravamo fokus na neki cilj ili ideju, usmjeravao pranu. Premalo ili pak previše aktivnosti troši pranu. Ideja je akumulirati i usmjeriti ju racionalno kroz tijelo. U svakoj asani tražimo idealni omjer ulazne PRANE I silazne APANE. Sanskrt prana – dah, životna forca, vitalni princip. (postoji prana kao univerzalna energija i prana kao prana vayu – ulazna forca)

‘’Pokreni UJJAYI dah’’. Specifična tehnika disanja, karakteristična po zvuku šuma u grlu. Izvorno se prakticira sjedeći, s retencijama između udaha/izdaha, no u Ashtangi se koristi protočno, bez zadrške, tako izaziva buđenje topline u tijelu. Na sanskrtu znači ‘’pobjednički dah’’.

Categories: OSNOVE

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *