Učestalo korišteni nazivi – SANSKRT

Za vrijeme sata, učitelj se nerijetko posluži terminima na Sanskrit jeziku. Radi lakšeg sporazumijevanja, korisno je naučiti često korištene izraze. Ako se radi o Ashtanga joga satu, vrlo vjerojatno će te za svaki položaj čuti i njegov sanskrt naziv. Sanskrit je jedan od najstarijih jezika na svijetu. Ordinira iz indo-europske Read more…